Tarieven seizoen 2016-2017

Tarieven / Werfreglement Winterstalling 2016-2017

Onze actuele tarieven voor de winterstalling en de aanvullende services kunt u hieronder vinden. Makkelijker om alle tarieven en het reglement als PDF document te downloaden? Dit kan onderaan de pagina. De tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Stallings- en onderhoudstarieven

 • Stalling buiten (p/m2)                                            € 25,--
 • Stalling binnen in hal tot 5,5 meter (p/m2)               € 41,--
 • Stalling binnen in hal vanaf 5,6 meter (p/m2)           € 50,--

De tarieven zijn inclusief:

 • Buitenstalling: transport (kade naar buitenplaats) en huur blokken
 • Binnenstalling: transport (kade naar hal), afdekken en huur blokken

Overige tarieven:

 • Kranen per keer, per strekkende meter                      € 10,--
 • Afspuiten onderwaterschip, per strekkende meter       € 8,--
 • Milieutoeslag (verplicht voor elk schip) p/m2              € 1,50

Opmerkingen:

Bij annulering van een winterstallingsreservering voor 1 oktober zal er 50% van het stallingstarief in rekening worden gebracht. Bij annulering na 15 oktober zal het volledige bedrag van de stalling in rekening worden gebracht.

Winterklaarmaken                                                               € 75,--

Onderhoudsbeurt

 • Dieselmotor tot 22PK                                               € 325,--
 • Dieselmotor tot 27PK                                               € 355,--
 • Dieselmotor tot 75PK                                               € 437,--
 • Dieselmotor vanaf 75PK                                          Prijs op aanvraag
 • Benzinemotor                                                         Prijs op aanvraag

Grote service beurten (renovaties, reparaties)

 • Prijs op aanvraag

Werfreglement

De stallingsperiode loopt voor de termijn zoals vermeld op het aanmeldingsformulier. In verband met de planning wordt de datum van uit het water hijsen nader door de werf in overleg met u vastgesteld. Het in het voorjaar te water laten zal geschieden op een door de werf nader vast te stellen datum rond april, met uitzondering van de door u opgegeven reserveringsdatum. De totale huursom is verschuldigd op het moment dat het vaartuig in de winterstallingsloods geplaatst is. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na faktuurdatum, zonder enige aftrek, korting of schuldverklaring.
De huurder, die de hem toegezonden faktuur op de vervaldag niet heeft betaald, wordt geacht in gebreke te zijn. Alle incassokosten zijn voor zijn rekening. De verhuurder is gerechtigd het vaartuig van de ingebreke zijnde huurder onder zich te houden, totdat deze huursom eventueel met incassokosten zal hebben voldaan.

Openingstijden van de werf:

 • Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 17.00 uur
 • Zaterdag: 09.00 - 15.00 uur op afspraak

 

Download hier de volgende PDF-documenten:

Tarieven en het reglement.

Aanmeldingsformulier.

Algemene voorwaarden.

Brief instructie.

Tarieven & Aanmelden
Laatste nieuws
© 2020 Winterstallingloosdrecht.nl - Angstelkade 3a, 3631 NA Nieuwersluis